Ideą naszej działalności jest kompleksowa obsługa klienta, wyznaczając sobie cele i realizując zadania dbamy o profesjonalizm, zapewniając najwyższy poziom jakości.

Nasi partnerzy

Referencje

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Na zlecenie PUM w Szczecinie firma WEST-BUD zrealizowała roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby banku tkanek i komórek w budynku 20”. Zadanie zrealizowane było w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace wykonane były w czynnym budynku szpitala, w którym prowadzona jest działalność dydaktyczno- naukowa oraz swiadczone sa usługi medyczne.

mgr inż. Jerzy Piwowarczyk, Kanclerz PUM w Szczecinie

Kwiecień 2017

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Na zlecenie SZGiCP w Koszalinie firma WEST-BUD zrealizowała roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pod nazwą „Zarządzanie energią w budynku głównym szpitala SZGiCP dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.”
Roboty budowlane wykonane były zgodnie z umową i harmonogramem na nieprzerwanie czynnym budynku. Zadanie zostało zrealizowane oraz w całości terminowo oraz rozliczone z właściwymi instytucjami udzielającymi dofinansowania dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych (…)

mgr Robert Szank, Dyrektor SZGiCP

czerwiec 2013