Przykładowe realizacje

Samodzielny Publiczny szpital kliniczny Nr 2

ZAKRES ROBÓT:

 • Projekty wielobranżowe
 • Remonty, Przebudowy, Rozbudowy
 • Termomodernizacje
 • Zagospodarowania terenu

 

OBSZARY OBJĘTE PRACAMI BUDOWLANYMI:

 • Zakład Radiologii Zabiegowej
 • Klinika Kardiochirurgii
 • Klinika Położnictwa i Ginekologii
 • Klinika Patologii Noworodka
 • Klinika Nefrologii
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Budynki administracyjne i inne...

Całkowity koszt
ponad 26 MLN PLN
PoczątekKoniec
od sierpień 2013
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Zarządzanie energią w budynku głównym szpitala przy ul. Niepodległości 44-48, polegające na:

 • docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 3.747 m2
 • docieplenie stropodachu o powierzchni 1.070,54 m2
 • budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej o wydajności wywiewu 12.349 m3/h
 • Wymiana fasad, drzwi i okien zewnętrznych w ilości 102 szt. o powierzchni 338,48 m2

Całkowity koszt
2 300 000
PoczątekKoniec
08.201206.2013
Wojskowy Zespół Wypoczynkowy Jantar w Juracie

Termomodernizacja obiektów ośrodka wypoczynkowego

Całkowity koszt
?
PoczątekKoniec
20092009